Tenisová školička

Tenisová školička je určena pro všechny děti, které se chtějí seznámit s prvními tenisovými krůčky. Ideální věkem, kdy s tenisem začít je období mezi 4 – 7 rokem, ale v naší školičce rádi uvítáme i mladší či starší zájemce, pokud bude volná kapacita. V rámci jednoho roku si společně vyzkoušíme základní tenisové dovednosti, seznámíme se s tenisovým prostředím a v neposlední řadě poznáme nové kamarády.

Zájemce o tenisovou školičku každoročně přijímáme v rámci pravidelného náboru, který se koná v červnu. Přesný termín náboru vždy upřesníme s dostatečným časovým předstihem. V rámci tenisové školičky přijímáme okolo 20 dětí.

Co od školičky můžete očekávat?

Co následuje po školičce?

V rámci prvního roku děti zábavnou formou poznají, co tenis obnáší a zda-li je baví. V případě, že se rozhodnou s tenisem pokračovat, jsou děti rozřazeny do našich navazujících programů podle věku, dovedností a cílů, kterých by chtěly dosáhnout. V rámci navazujících programů jsou děti rozděleny do menších tréninkových skupin, kde společně pokračují v intenzivnějších a již více tenisově zaměřených trénincích.

Co by vás ještě mohlo zajímat....

Školička je určena pro děti mezi 4. – 7. rokem. V případě volné kapacity samozřejmě uvítáme i starší.

Program tenisové školičky je koncipován jako skupinový trénink v rozsahu 1h / týden.

Aktuální rozpis tréninků naleznete v sekci Rozvrhy. Tréninky probíhají v areálu TK Roudnice nad Labem a to buď na venkovních dvorcích nebo v přetlakové hale.

Do začátku je nutná sportovní obuv s hladkou podrážkou a sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí. Pokud nemáte tenisovou raketu, na první hodiny ji dětem zapůjčíme a pomůžeme vám vybrat takovou, která bude odpovídat aktuálním potřebám a dovednostem.

Aktuální cenu za tenisovou školičku naleznete na stránce Ceník.

Tréninkové plány

Tréninkové plány jsou základními prvky v tréninku naší tenisové školy. Plány jsou koncipovány a dimenzovány na menší a předem dané množství dětí. Trénink je tak intenzivnější a více zaměřený na specifické činnosti a cvičení. Děti tak poznají více aspektů tenisové přípravy a postupně zdokonalují své dovednosti. Nadále jsou taktéž v kolektivu, tudíž nepřijdou ani o své kamarády či soutěže a hry.

Tréninkové plány PTŠ jsou připraveny v několika stupních tak, aby jejich intenzita zabezpečila daný cíl, který si konkrétní tréninkový plán vytyčil. 

Tréninkový plán Hobby

Základní tréninkový plán, který plynule navazuje na schopnosti a zkušenosti získané v brzké fázi tenisových začátků, například v tenisové školičce. Je vhodný jak pro začínající tenisty, tak pro lehce pokročilé tenisty. Ideální je také pro pokročilé tenisty, které tenis baví a chtějí se v něm postupně zlepšovat.

Cílem tohoto plánu je rozvoj základních tenisových dovedností, postupné formování tenisových návyků, utvoření přátelského kolektivu a probuzení zájmu o sport a pohyb. Současně tento základní plán slouží pro poznání úrovně hráčů a hráček a může být odrazovým můstkem pro rozvoj závodní tenisové kariéry. 

Základní specifika plánu Hobby...

Co by vás ještě mohlo zajímat....

Tréninkový plán Hobby je koncipován jako skupinový trénink pro maximálně 4 – 5 hráčů (v halové sezóně max 6) v rozsahu 1h / týden.

Aktuální rozpis tréninků naleznete v sekci Rozvrhy. Tréninky probíhají v areálu TK Roudnice nad Labem a to buď na venkovních dvorcích nebo v přetlakové hale.

Základem je tenisová raketa odpovídající věku a schopnostem hráče, sportovní obuv s hladkou podrážkou a sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Aktuální cenu za tréninkové plány naleznete na stránce Ceník.

V rámci tréninkových plánů jsou možné náhrady v případě, že je hodina řádně omluvena alespoň 24 hodin předem nebo je hodina nezapočata z důvodu špatného počasí. Náhradní termín je pak vybrán po konzultaci s trenérem v rámci termínu jiné hodiny shodného plánu, případně v jiném termínu. V případě neomluvení hodiny v řádném předstihu nárok na náhradu zaniká.

Tréninkový plán Basic

Tréninkový plán PTŠ vhodný jak pro začínající tenisty tak i pro pokročilé. 

Základem tohoto plánu je trénink ve dvojici či malé skupince dětí. Tréninková jednotka je tak daleko více intenzivnější a děti rychleji získávají potřebné techniky, znalosti a fyzickou zdatnost.

Cílem plánu je dosažení základních tenisových a pohybových dovedností v rámci kratšího času. Trénink ve dvojici či menší skupině však stále zajišťuje i zábavnou složku tréninkové jednotky.

Tréninkový plán Basic doporučujeme tenistům, kteří chtějí rychle a intenzivně rozvíjet své dovednosti a pomýšlí na aktivní hru tenisu.

Základní specifika plánu Basic

Co by vás ještě mohlo zajímat....

Tréninkový plán Basic je koncipován jako skupinový trénink pro maximálně 2 – 3 hráče (v halové sezóně max 4) v rozsahu 1h / týden.

Aktuální rozpis tréninků naleznete v sekci Rozvrhy. Tréninky probíhají v areálu TK Roudnice nad Labem a to buď na venkovních dvorcích nebo v přetlakové hale.

Základem je tenisová raketa odpovídající věku a schopnostem hráče, sportovní obuv s hladkou podrážkou a sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Aktuální cenu za tréninkové plány naleznete na stránce Ceník.

V rámci tréninkových plánů jsou možné náhrady v případě, že je hodina řádně omluvena alespoň 24 hodin předem nebo je hodina nezapočata z důvodu špatného počasí. Náhradní termín je pak vybrán po konzultaci s trenérem v rámci termínu jiné hodiny shodného plánu, případně v jiném termínu. V případě neomluvení hodiny v řádném předstihu nárok na náhradu zaniká.

Tréninkový plán Active

Tréninkový plán PTŠ vhodný pro tenisty, kteří se chtějí věnovat tenisu na aktivní závodní úrovni.

Základem tohoto plánu je trénink v malé skupince dětí 2x týdně. Tréninková jednotka 2x týdně přináší vyšší frekvenci tréninků a děti rychleji získávají potřebné techniky, znalosti a fyzickou zdatnost.

Cílem plánu je dosažení základních tenisových a pohybových dovedností v rámci kratšího času. Trénink v menší skupině však stále zajišťuje i zábavnou složku tréninkové jednotky.

Tréninkový plán Active doporučujeme tenistům, kteří chtějí rychle a intenzivně rozvíjet své dovednosti a pomýšlí na aktivní hru tenisu.

Základní specifika plánu Active

Co by vás ještě mohlo zajímat....

Tréninkový plán Activ je koncipován jako skupinový trénink pro maximálně 4 hráče (v halové sezóně max 5) v rozsahu 2h / týden.

Aktuální rozpis tréninků naleznete v sekci Rozvrhy. Tréninky probíhají v areálu TK Roudnice nad Labem a to buď na venkovních dvorcích nebo v přetlakové hale.

Základem je tenisová raketa odpovídající věku a schopnostem hráče, sportovní obuv s hladkou podrážkou a sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Aktuální cenu za tréninkové plány naleznete na stránce Ceník.

V rámci tréninkových plánů jsou možné náhrady v případě, že je hodina řádně omluvena alespoň 24 hodin předem nebo je hodina nezapočata z důvodu špatného počasí. Náhradní termín je pak vybrán po konzultaci s trenérem v rámci termínu jiné hodiny shodného plánu, případně v jiném termínu. V případě neomluvení hodiny v řádném předstihu nárok na náhradu zaniká.

Tréninkový plán Full

Optimální tréninkový plán PTŠ je optimálním řešením pro všechny, kteří to myslí s tenisem vážně a chtějí se připravit na tenisové zápasy, soutěže družstev a turnaje.

Koncepce tohoto plánu je koncipována na dvě hodiny týdně v úzké skupině, tudíž se jedná o intenzivní a progresivní formu tenisového tréninku.

V rámci tohoto plánu je kladen důraz jak rozvoj tenisové techniky, fyzické kondice, taktických aspektů a závodní přípravy.

Základní specifika plánu Full

Co by vás ještě mohlo zajímat....

Tréninkový plán Full je koncipován jako skupinový trénink pro maximálně 2 – 3 hráče v rozsahu 2h / týden.

Aktuální rozpis tréninků naleznete v sekci Rozvrhy. Tréninky probíhají v areálu TK Roudnice nad Labem a to buď na venkovních dvorcích nebo v přetlakové hale.

Základem je tenisová raketa odpovídající věku a schopnostem hráče, sportovní obuv s hladkou podrážkou a sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Aktuální cenu za tréninkové plány naleznete na stránce Ceník.

V rámci tréninkových plánů jsou možné náhrady v případě, že je hodina řádně omluvena alespoň 24 hodin předem nebo je hodina nezapočata z důvodu špatného počasí. Náhradní termín je pak vybrán po konzultaci s trenérem v rámci termínu jiné hodiny shodného plánu, případně v jiném termínu. V případě neomluvení hodiny v řádném předstihu nárok na náhradu zaniká.

Tréninkový plán Top

Tréninkový plán Top je komplexní souhrn metodik, které vedou k všestrannému sportovnímu rozvoji.

Důraz je kladen na přirozený, koordinovaný a správný rozvoj všech sportovních aspektů. Plán zohledňuje individuální potřeby jednotlivců a vzhledem k četnosti tréninků je pravidelně a rychle zapracovává do tréninkových jednotek tak, aby bylo docíleno maximálního efektu.

Základní specifika plánu Top

Co by vás ještě mohlo zajímat....

Tréninkový plán Top je koncipován jako individualizovaný trénink pro maximálně 2 hráče v rozsahu 3h / týden.

Aktuální rozpis tréninků naleznete v sekci Rozvrhy. Tréninky probíhají v areálu TK Roudnice nad Labem a to buď na venkovních dvorcích nebo v přetlakové hale.

Základem je tenisová raketa odpovídající věku a schopnostem hráče, sportovní obuv s hladkou podrážkou a sportovní oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.

Aktuální cenu za tréninkové plány naleznete na stránce Ceník.

V rámci tréninkových plánů jsou možné náhrady v případě, že je hodina řádně omluvena alespoň 24 hodin předem nebo je hodina nezapočata z důvodu špatného počasí. Náhradní termín je pak vybrán po konzultaci s trenérem v rámci termínu jiné hodiny shodného plánu, případně v jiném termínu. V případě neomluvení hodiny v řádném předstihu nárok na náhradu zaniká.

Individuální tréninky

V rámci Podřipské tenisové školy je možné sjednat i individuální formu tréninků, ovšem vždy po úvodní konzultaci. Tato forma je vhodná pro občasný trénink. Individuální trénink může být rovněž užitečnou formou pro doplnění tréninkového plánu pro určité období.

V případě zájmu o individuální trénink nás neváhejte kontaktovat. Po konzultaci najdeme vhodné řešení na základě našich kapacitních možností a vašich požadavků.